Hạnh phúc rất đơn giảnLoading...


Hạnh phúc thực chất là điều rất đơn giản nếu ta biết bằng lòng với những gì ta đã có.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét