Em thích em của ngày hôm nayLoading...


♥ E thích E của ngày hôm nay : )
- Lạnh lùng, buông lơi và bỏ rơi tất cả ! =))))
- Hạnh phúc E từng có ...
- Nhưng giờ E phải dòm ngó của người ta. : )*
- Hạnh phúc ảo...luôn khờ khạo vun đắp...: )
- Cảm xúc thật....luôn đầy ắp những đau thương.. - Có phải yêu thương là "Cơn Gió"
- Nên chập chờn lúc có lúc không... : )
- Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm...
- Nhưng người nói đâu hiểu cảm xúc của người nghe

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét