Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Cứ ngỡ

Loading...

"Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi... Vậy mà, vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều cũng không thể nào giữ được... "
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: