Cứ gọi là quách tỉnh đại hiệpLoading...


1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Hay là mình cứ chấp nhận hết yêu nhau đi anh...
Rơi để mày nhặt ah.
Yêu để đổ vỏ à.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét