1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Hay là mình cứ chấp nhận hết yêu nhau đi anh... Rơi để mày nhặt ah. Yêu để đổ vỏ à.

Cứ gọi là quách tỉnh đại hiệp

Loading...

1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Hay là mình cứ chấp nhận hết yêu nhau đi anh...
Rơi để mày nhặt ah.
Yêu để đổ vỏ à.
Loading...

0 nhận xét: