Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau

Loading...

Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại. Sống mà cứ luôn luôn muốn hơn thua với những ngưởi khác thì chính bản thân bạn sẽ là người chịu khổ đau đầu tiên.
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: