Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đauLoading...


Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau. Sống tịch tịnh an lạc. Bỏ sau mọi thắng bại. Sống mà cứ luôn luôn muốn hơn thua với những ngưởi khác thì chính bản thân bạn sẽ là người chịu khổ đau đầu tiên.

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét