Buông - Giữ - NắmLoading...


Buông - Giữ - Nắm
Buông...thì bể nát
Giữ...thì được bao lâu?
Nắm...thì còn nguyên vẹn.
Hãy cho một lời khuyên thật sự Trí Tuệ!

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét