Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

An lạc

Loading...

Tôi không muốn đem nỗi buồn đau khổ
Đến cho ai trên khắp cõi đời này.
Chỉ mong rằng tất cả ở quanh đây,
Sẽ vì tôi, thân tâm thường an lạc...
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: