An lạcLoading...


Tôi không muốn đem nỗi buồn đau khổ
Đến cho ai trên khắp cõi đời này.
Chỉ mong rằng tất cả ở quanh đây,
Sẽ vì tôi, thân tâm thường an lạc...

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét