Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Ăn chay

Loading...

Không có thứ gì mang lại lơi ích cho sức khỏe con người và làm tăng sự sống còn trên thế gian này bằng phương pháp phát triển một chế độ ăn chay. ( Albert Einstein )
Chia sẻ lên Facebook

Loading...

0 nhận xét: