Ai là người yêu bạn nhất?Loading...


- * Em nhớ a..
- * Nhưng..
- * Em sẽ chỉ nhớ trong…
- * im lặng
- * Bởi giữa em và anh đã và đang tồn tại
1 thứ
- * Gọi là.. khoảng cách —

MỜI CHIA SẺ BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN: → TÙY DUYÊN ĐỐI CẢNH!
Loading...

Nhận xét